Những khi anh cần em...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Người đàn ông đều muốn trở về mái ấm của riêng mình sau mỗi chuyến đi dài. Nếu một ngày nào đó họ không muốn trở về nhà ngay, hãy xem xét lại mọi chuyện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=77644