Những bước thụt lùi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Vòng dấu thứ 12 đánh dấu những bước lùi của nhiều đội bóng như SHS.Tiền Giang, TN.Quảng Ngãi và Quân khu 7 hay nhóm bốn đội khu vực ĐBSCL. Phong độ trồi sụt, lực lượng mỏng và yếu, các đội bóng này đang phải vật lộn cùng cuộc chiến chống xuống hạng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119472&sub=121&top=46