Nhựa An Phát Xanh (AAA) điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán AAA - sàn HOSE) thông báo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán.

Trước đó, doanh nghiệp đã đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu AAA với giá trung bình 14.236 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền thu được là 1.067,7 tỷ đồng.

Trước đấu giá, doanh nghiệp dự kiến huy động được 1.050 tỷ đồng, dùng 778,2 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả; 271,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Theo phương án sử dụng vốn mới, doanh nghiệp dự kiến dùng toàn bộ 1.067,7 tỷ đồng. Trong đó, 778,2 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả; 271,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 17,3 tỷ đồng trả các khoản lãi vay; và 0,4 tỷ đồng thanh toán các khoản chi phí liên quan tới đợt phát hành.

Như vậy, về cơ bản nội dung sử dụng vốn không thay đổi, doanh nghiệp chỉ dùng một phần số tiền huy động để trả lãi vay ngân hàng và các dịch vụ liên qua.

Trước đó, AAA cho biết, kết thúc quý I/2021, doanh thu ghi nhận đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 45,04% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 708 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt 89 tỷ đồng, tăng 41,27% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 26 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh quý II/2021, HĐQT AAA đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 138,05% và 162,16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu AAA tăng 300 đồng lên 15.600 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/nhua-an-phat-xanh-aaa-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-von-huy-dong-post270132.html