Nhiều vướng mắc trong công tác chứng thực ở cấp xã, phường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thủ tục hành chính về công chứng, chứng thực triển khai theo hướng đưa về UBND cấp xã, phường, thị trấn là nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Song, trên thực tế, không phải ở địa bàn nào, người dân cũng thật sự được đáp ứng nguyện vọng một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn trước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112438&sub=67&top=40