Nhiều rào cản với DN xuất khẩu gỗ

    Báo Người Lao Động
    3 đăng lạiGốc

    Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng đồ gỗ 9 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 2 tỉ USD. Dự kiến, cả năm nay kim ngạch chỉ khoảng 2,8 tỉ USD, không đạt được kế hoạch ban đầu đề ra là 3 tỉ USD.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/245522.asp