Nhiều nông dân bị thu hồi đất thất nghiệp

    Gốc

    Trung bình mỗi ha đất nông nghiệp thu hồi ảnh hưởng tới việc làm của trên 10 lao động nông nghiệp...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=bf5ff6c2cc9aa6&page=category