Nhặt được CCCD đăng lên mạng tìm chủ nhân có thể bị xử phạt

    Rất nhiều trường hợp nhặt được CCCD gắn chip của người khác thường đăng tải ảnh lên mạng để tìm lại chủ nhân. Tuy nhiên, việc làm này có thể để lại hậu quả xấu và có thể bị xử phạt.

    Lý Thùy

    Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/nhat-duoc-cccd-dang-len-mang-tim-chu-nhan-co-the-bi-xu-phat-1774099.html