Nhật Bản: 5 ứng viên tranh cử Chủ tịch LDP

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 10-9, ủy ban bầu cử thuộc đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản đã chính thức công bố 5 ứng viên ra tranh cử chức chủ tịch đảng này.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/9/164787