Nhân lực về kế toán - kiểm toán: Thiếu và yếu

    Gốc

    (HNM) - Theo các chuyên gia về tài chính, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt kế toán-kiểm toán viên. Trước hết là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán (CK) với hơn 50 Cty CK mới được thành lập từ tháng 7-2006 đến nay, so với 11 Cty của cả giai đoạn từ năm 2001 đến tháng 6-2006.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/149338