Nhân bản thành công 17 con chó Tây Tạng, Trung Quốc

    Gốc

    Nhà khoa học người Hàn Quốc Hwang Woo-suk vừa tuyên bố nhân bản thành công 17 con chó Tây Tạng, Trung Quốc.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/6/93699.cand