Nhạc nhảm hoành hành nhờ web search

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Những mạch ngầm số hóa của thể loại nhạc nhảm nhí, tục tĩu vẫn đang âm ỉ chảy. Trách nhiệm của các công cụ tìm kiếm ở đâu trong dòng chảy này?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/226762.asp