Nguyên bộ trưởng kế hoạch đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa thông báo kết quả đại hội cổ đông trong đó ông Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=49130