Người vẽ bản đồ đường Trường Sơn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Muốn vẽ được bản đồ đường Trường Sơn, phải băng rừng lội suối hàng ngàn cây số. Nhiều đoạn đường làm chưa xong, bom Mỹ đã dội xuống vùi lấp, có đoạn đường hẹp bên vực sâu thăm thẳm

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090430105436676P0C1002/nguoi-ve-ban-do-duong-truong-son.htm