Người chống đối tổ kiểm tra Chỉ thị 16 nói gì khi bị tạm giữ?

Bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ, người đàn ông bán rau thừa nhận hành vi sai trái và xin cam kết không tái phạm.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/video-nguoi-chong-doi-to-kiem-tra-chi-thi-16-noi-gi-khi-bi-tam-giu-post1237421.html