Ngược dòng cùng những sắc màu huyền thoại

    Gốc

    Những trường ca sử thi hùng tráng của dân tộc các nước trên thế giới đã đến với độc giả Việt Nam qua tác phẩm biên soạn của Phan Quang Sử thi huyền thoại Đông Tây.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/229399.asp