Nghệ thuật bớt xén

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mục tiêu của kinh doanh đương nhiên là lợi nhuận, không có lợi nhuận khó có doanh nghiệp nào lao vào (chỉ trừ dạng doanh nghiệp công ích do Nhà nước tổ chức và dùng ngân sách bù lỗ).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=68973