Nghệ An: Bán đấu giá biển số ô tô, mô tô đẹp

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 11/4/ 2008 tại TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An và Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã tổ chức bán đấu giá công khai 11 biển số ô tô, mô tô.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19843