Ngày rằm trong tâm linh người Việt

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Từ bao đời nay việc lễ bái vào ngày rằm (ngày 14, 15 âm hàng tháng) đã trở thành truyền thống của người dân Việt Nam ta. Đấy là ngày để con cháu tri ân hướng về cội nguồn ông, bà tổ tiên của mình...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/51977/default.aspx