Ngành nhựa trước thách thức mới

    Báo Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    ND-  Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những năm qua, ngành nhựa Việt Nam đã vươn lên đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, ngành nhựa cũng đang đứng trước những thách thức mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113744&sub=55&top=38