Ngắm sông, buồn muốn khóc!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Không chỉ có cá sống nhờ nước mà cả con người cũng cần nước để sống. Với nhiều quốc gia nằm sâu trong lục địa thì Việt Nam ta là một xứ sở đáng ao ước vì hệ thống sông lớn, sông nhỏ, hồ, ao, kênh, rạch......

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/chuyen_hang_tuan/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-19.1281093801