Nga: mở rộng khai khoáng để đáp ứng nhu cầu của Châu Âu và Châu Á

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Hôm qua (13/11), Tổng thống Dmitry Medvedev cho hay, Nga sẽ tăng cường đầu tư khai khoáng nếu điều đó là cần thiết để đáp ứng được nhu cầu của Châu Âu và Châu Á.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Chinhsach/56316/default.aspx