New Zealand: Cảnh sát và lực lượng an ninh đột kích các trại huấn...

    Gốc

    (ĐSTB) Hơn 300 cảnh sát và nhân viên an ninh của New Zealand lần đầu tiên đã mở cuộc đột kích vào các trại huấn luyện khủng bố ở khu vực North Island miền bắc nước này hôm 15-10-2007, mở đầu một chiến dịch chống khủng bố,...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/10/mlnews.2007-10-19.6693434099