Nét đẹp nhân sinh trong tín ngưỡng hầu đồng

VĂN HÓA GIA ĐÌNH – CÁI NÔI NUÔI DƯỠNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

Văn hóa gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách mỗi con người Việt Nam. Gia đình không chỉ chỉ là hậu phương vững chắc, mà còn là “thành trì” ngăn chặn những tác động tiêu cực, nhân lên những giá trị chân - thiện - mỹ, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình. Được nuôi dưỡng trong cái nôi văn hóa gia đình có truyền thống giàu lòng nhân ái, đồng thầy Lê Thị Thanh Hiền sớm lĩnh hội được những nhân cách lương thiện từ chính người cha thân yêu của mình.

Mời quý vị cùng theo dõi tập 3 NÉT ĐẸP NHÂN SINH TRONG TÍN NGƯỠNG HẦU ĐỒNG: Văn hóa gia đình - Cái nôi nuôi dưỡng nhân cách con người

Xuân Huy

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/net-dep-nhan-sinh-trong-tin-nguong-hau-dong-1-a25426.html