Nam Phi: Số người nghèo tăng gấp đôi trong một thập kỷ qua

    Gốc

    (CATP) Số người dân Nam Phi sống ở mức nghèo khổ (dưới 1USD/ngày) đã tăng lên hơn gấp đôi trong vòng một thập kỷ, sau thời gian kết thúc chế độ Apartheid. Năm 1999 chỉ có 1,9 triệu người nghèo khổ thì năm 2005 đã tăng lên 4,2...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/11/mlnews.2007-11-14.8559785611