Nam Định có thêm những xã nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu?

Chiều 25/7, Hội đồng thẩm định tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị xét công nhận 9 xã thuộc huyện Mỹ Lộc, Trực Ninh, Giao Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Người dân xóm nông thôn mới thông minh Lâm Phú, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tập thể thao, sử dụng wifi miễn phí cập nhật tin tức tại nhà văn hóa xóm. Ảnh minh họa: TTXVN

Người dân xóm nông thôn mới thông minh Lâm Phú, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tập thể thao, sử dụng wifi miễn phí cập nhật tin tức tại nhà văn hóa xóm. Ảnh minh họa: TTXVN

Đây là đợt xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đợt này; đồng thời, yêu cầu thành viên Hội đồng thẩm định tuân thủ nghiêm quy định trong việc xét, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện quy trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, từ ngày 13 đến 20/7, Tổ khảo sát, thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định đã tiến hành khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với 9 xã gồm: Mỹ Thịnh, Mỹ Thành thuộc huyện Mỹ Lộc; Trực Tuấn, Trực Nội của huyện Trực Ninh; Giao Hải, Giao Tiến, Giao Lạc, Hoành Sơn, Bạch Long thuộc huyện Giao Thủy. Đồng thời xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Giao Hương (huyện Giao Thủy).

Hội đồng thẩm định đánh giá, 9 xã được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đợt này đều đáp ứng được 4/4 điều kiện theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Các xã đều đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2005; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới theo quy định; không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Đặc biệt xã Giao Hương đáp ứng được 4/4 điều kiện xét công nhận xét đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg; đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, Hội đồng thẩm định đã công nhận xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thành thuộc huyện Mỹ Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực an ninh trật tự.

Xã Trực Tuấn (huyện Trực Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực chuyển đổi số; xã Trực Nội (huyện Trực Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục.

Xã Giao Hải (huyện Giao Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa; xã Giao Tiến (huyện Giao Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực sản xuất; các xã Giao Lạc, Hoành Sơn, Bạch Long thuộc huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục.

Xã Giao Hương (huyện Giao Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng yêu cầu các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cần duy trì, giữ vững chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được; quan tâm giữ gìn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp xứng đáng với danh hiệu đã được công nhận.

Đồng thời đề nghị Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Công Luật/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nam-dinh-co-them-nhung-xa-nao-duoc-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau/300628.html