Năm 2024, dự kiến chuyển đổi 237 ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, nhằm bảo vệ đất trồng lúa không bị bỏ hoang cũng như nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, năm 2023, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm được 280 ha; trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản được 30 ha.

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu tại huyện Gio Linh cho thu nhập cao gấp 5 - 6 lần - Ảnh: L.A

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu tại huyện Gio Linh cho thu nhập cao gấp 5 - 6 lần - Ảnh: L.A

Qua đánh giá, hầu hết các mô hình chuyển đổi đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Tiêu biểu như mô hình trồng dưa hấu trên đất lúa thiếu nước trong vụ hè thu tại huyện Vĩnh Linh và Gio Linh với quy mô 120 ha. Năng suất đạt từ 15 - 20 tấn/ha. Với giá bán từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí nông dân có lãi bình quân 130 - 150 triệu đồng/ha, cao gấp 5 - 6 lần so với trồng lúa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hồng Phương cho biết, trên cơ sở rà soát nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch chuyển đổi năm 2024 khoảng 237 ha. Trong đó, chuyển đổi sang trồng cây hàng năm khoảng 207 ha và kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa là 30 ha.

Đồng thời, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới cho cây trồng cạn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; giới thiệu, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp liên kết, tiêu thụ, chế biến sản phẩm để chuyển đổi bền vững.

Qua đó thúc đẩy công tác chuyển đổi đất trồng lúa trên địa bàn, đặc biệt các diện tích canh tác bị ảnh hưởng bởi khô hạn, hiệu quả kinh tế thấp

Lê An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/nam-2024-du-kien-chuyen-doi-237-ha-dat-trong-lua-sang-trong-cay-hang-nam-va-nuoi-trong-thuy-san/181712.htm