Năm 2007, có 11 lao động VN chết ở Hàn Quốc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ba bộ LĐ-TB-XH, Y tế và Ngoại giao sẽ sang tìm hiểu tình hình lao động VN ở Malaysia

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/xuat-khau-lao-dong/217677.asp