Mỹ giúp 1 triệu USD khắc phục lũ lụt tại VN

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Mỹ sẽ đóng góp 900.000 USD cho các hoạt động khôi phục và tái thiết các vùng bị lũ lụt vừa qua ở VN

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/207376.asp