Mỹ: Đẩy mạnh chương trình do thám trên vũ trụ

    Gốc

    Bộ Quốc phòng Mỹ vừa phê chuẩn một chương trình quy mô nhằm đặt mua và phóng lên vũ trụ một nhóm vệ tinh do thám mới trong khuôn khổ chương trình có tên BASIC. Kế hoạch mới này theo đánh giá chỉ là một bước “chữa cháy” cho thất bại của dự án vệ tinh do thám đầy tham vọng “Future Imaging Architecture” được triển khai từ nhiều năm trước đó.

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2008/10/67534.cand