Mỹ: Chế tạo robot gián điệp côn trùng

    Gốc

    Chính phủ Mỹ đang bị các nhà hoạt động bảo vệ môi trường và chống chiến tranh cáo buộc việc bí mật phát triển loại robot gián điệp côn trùng.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/10/77407.cand