Mức đóng BHYT tăng theo lương cơ sở, Bộ Y tế nói gì?

Cử tri tỉnh Tiền Giang phản ánh hiện nay mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng dẫn đến phí BHYT tăng theo, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc vận động người dân tham gia BHYT.

Bộ Y tế mới đây có văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, liên quan đến hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, cử tri tỉnh Tiền Giang phản ánh hiện nay mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng dẫn đến phí BHYT tăng theo, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc vận động người dân tham gia BHYT. Từ đó, cử tri đề nghị Bộ Y tế xem xét có kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ mua BHYT cho người dân.

Về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết BHYT thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT. Về mức đóng, mức hưởng BHYT được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn được tính toán dựa vào khả năng đóng góp của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối Quỹ BHYT. Bộ Y tế cho biết các bộ, ngành và các Đại biểu Quốc hội đã thảo luận rất kỹ trước khi quyết định.

Hiện, những đối tượng chính sách xã hội được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT gồm: Người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng... (100%); Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà (70%); Người thuộc hộ gia đình nông lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ dần từ thành viên thứ hai trở đi (người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất) khi tất cả thành viên hộ gia đình tham gia BHYT.

Vì vậy, theo Bộ Y tế, mức đóng quy định như hiện nay là tương đối phù hợp, đảm bảo tương đối mức đóng so với mức hưởng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và cân đối thu chi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Hiện mức đóng BHYT đối với hộ gia đình được quy định tại Nghị định 146/2018 của Chính phủ, như sau:

- Người thứ nhất: 4,5% mức lương cơ sở (tương ứng 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm theo mức lương từ 1/7/2023)

- Người thứ hai: 70% mức đóng của người thứ nhất (3,15% mức lương cơ sở).

- Người thứ ba: 60% mức đóng của người thứ nhất (2,7% mức lương cơ sở).

- Người thứ tư: 50% mức đóng của người thứ nhất (2,25% mức lương cơ sở).

- Người thứ năm trở đi: 40% mức đóng của người thứ nhất (1,8% mức lương cơ sở).

Võ Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-y-te-noi-gi-khi-muc-dong-bhyt-tang-theo-luong-co-so-2251217.html