Mưa là nước mắt của trời...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tháng Sáu này mưa nhiều anh nhỉ. Những cơn mưa Tháng Sáu làm xanh chiếc lá xanh. Những cơn mưa Tháng Sáu trong trẻo, mát lành và êm dịu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=78031