Mưa axit tăng dần tại Tp Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ kết quả thu thập số liệu của 24 trạm có quan trắc hóa nước mưa trên cả nước, nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Khí tượng thủy văn và môi trường vừa công bố nghiên cứu "Đánh giá hiện trạng mưa axit ở Việt Nam".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=112119