Mũ bảo hiểm ơi, gửi đâu bây giờ?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sau hơn một tháng thực hiện việc đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường, tại Thanh Hóa, tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm đạt từ 95-98%. Tuy nhiên, vấn đề gửi mũ bảo hiểm ở đâu đang là vấn đề nan giải của nhiều người dân.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/1/21/223509.tno