Một nông dân “điển hình sáng tạo VN”

    Gốc

    Đó là anh Nguyễn Kim Chính (SN 1957, ở thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định). Cuối năm 1998, gia đình anh Nguyễn Kim Chính tích cóp vốn mua chiếc máy gặt lúa hiệu FUTU 1 với giá 12,5 triệu đồng. Ngoài việc sử dụng, anh bắt đầu nghiên cứu, cải tiến chức năng trên cơ sở chiếc máy FUTU 1.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/204953.asp