Môi trường ô nhiễm, đã có cán bộ nào từ chức ?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TP.HCM đã ngồi lại "mổ xẻ" và bàn giải pháp khắc phục vấn nạn ô nhiễm môi trường mà dư luận đang bức xúc, đặc biệt sau vụ Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200841/20081006001618.aspx