Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 885 mức độ Khó

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 885 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 30.4.2009.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200918/20090427151047.aspx