Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 769 (mức độ Khó)

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 769 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 28.12.2008. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081225142336.aspx