Mơ về nơi xa lắm

    Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
    Gốc

    Thơ: Thái Thăng Long Nhạc: Phú QuangBiểu diễn: Xuân Hảo và múa Duo Hoàng Yến - Đăng Ninh

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/mo-ve-noi-xa-lam-151456.htm