Mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 32/2007 của Chính phủ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/6/6/243103.tno