Miễn đóng 4 loại phí

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐO)- Phí an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và lệ phí địa chính vừa được Bộ tài chính ban hành văn bản hướng dẫn miễn thu, theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/217735.asp