Microsoft Windows có nhiều điểm yếu nghiêm trọng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - ISS X-Force thông báo đã phát hiện và đang tiếp tục theo dõi các tấn công nhằm vào một loạt các điểm yếu trong TCP/IP của Microsoft Windows.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/156315