Mexico: Chiến dịch giảm béo toàn quốc

    Gốc

    VIT - “Hãy giảm một triệu cân” là tên chiến dịch quốc gia của Mexico nhằm vận động người dân nước này giảm khoảng 2 triệu pound.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/53173/default.aspx