Melamine và tuyên bố chung của bộ trưởng y tế các nước Asean về thực phẩm nhiễm Melamine

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Bộ y tế, Melamine là một chất hóa học có công thức cấu tạo C3H6N6. Đây là một loại hóa chất dùng trong công nghiệp và thường được sử dụng trong sản xuất phân bón, chất dẻo, bọt xốp, keo dán... và tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=102118