Máy tính không nhận ổ CD, VCD.

    Báo Công Thương
    Gốc

    Vì sao máy tính của mình không nhận ổ CD, mà trước đó không có vấn đề gì? Mong các bạn chỉ cho mình cách khắc phục. Xin cám ơn!

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/1476,4/hoi-dap/may-tinh-khong-nhan-o-cd-vcd.html