Máy chủ cho DN nhỏ: rẻ nhưng phải tốt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các nhà sản xuất ngày nay đang nhấn mạnh rất rõ thông điệp: máy chủ giá rẻ không phải là máy chủ chất lượng thấp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=145225