Mặt bằng lãi suất mới

    1 đăng lạiGốc

    Hiện có 5 ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay VNĐ và USD dưới mức trần cho phép và con số này còn tăng nhanh trong thời gian tới. Động thái tích cực có lợi cho nền kinh tế chung

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/232752.asp