"Ma cũ" hù "ma mới"

    Gốc

    Hanoinet - Đầu năm học, nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo lớp sắp đón một thành viên mới, tớ tin rằng cả lớp bạn sẽ xôn xao hẳn lên.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=95429