Lưu Hương Giang tham dự chương trình Lộng Lẫy Á Châu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cải Bắp sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chương trình ca nhạc Lộng Lẫy Á Châu diễn ra tại Trung Quốc vào ngày 03/02.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=39811