Lúc nửa đêm

Báo VietnamNet
Gốc

Hà Nội vào thu trắng hoa cúc trắng/ Xin được kết vòng hoa trong lệ tràn cay đắng/ Ơi những phận đời đau khổ, rủi may/ Xin hãy bình yên/ Nơi Tây phương cực lạc từ đây...

Lúc nửa đêm
Từ nơi xa nhận tin nhắn từ Hà Nội
"Nhà đang cháy và tràn lửa khói
Các con chết hết rồi, con cũng c.h.ế.t đây"
Còn bao nhiêu phận đời như thế...
đêm nay.

56 người đã rời xa vĩnh viễn
Gần 40 đang nằm trong bệnh viện
Hà Nội có một đêm kinh hoàng
Có một đêm nhiều gia đình không còn ai để quấn khăn tang

Xin thắp nén tâm nhang cho những người xấu số
Họ chẳng đi đâu bỗng gặp bão tố
Họ đứng chờ thần chết mang đi
Bởi bịt kín hết rồi, bởi chung cư mi ni...

Hà Nội vào thu trắng hoa cúc trắng
Xin được kết vòng hoa trong lệ tràn cay đắng
Ơi những phận đời đau khổ, rủi may
Xin hãy bình yên
Nơi Tây phương cực lạc từ đây...

13/9/2023

Tấn Đăng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/luc-nua-dem-2189951.html